Inspraakorganen

Klik op het organogram om deze volledig te kunnen bekijken.

fsw-organogram

OpleidingsCommissie Kamers

Op het niveau van je eigen bacheloropleiding kan je plaatsnemen in de OpleidingsCommissie Kamer (OC-Kamer); een adviserend en evaluerend orgaan met stemrecht voor opleidingsgerelateerde zaken. In alle inspraakorganen zitten zowel docenten als studenten. Samen met twee of drie andere studenten praat je mee over het onderwijs, cursusevaluaties, tentamens en nog veel meer zaken die betrekking hebben op jouw opleiding.
Er zijn OpleidingsCommissie Kamers voor Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie, Sociologie, Pedagogische Wetenschappen, OnderwijsWetenschappen, ALPO en Psychologie.
Verder is er een overkoepelende OpleidingsCommissie Undergraduate School (OC UGS), die aan de Board of Studies van de Undergraduate School adviseert. Binnen dit orgaan zit er van ieder OC-Kamer één student die de studentleden vertegenwoordigt.

Managementteams
Iedere opleiding wordt aangestuurd door een eigen Managementteam (MT). Het MT is verantwoordelijk voor het beleid van de opleiding. Als je in een MT zit, heb je – al dan niet samen met  een andere student – inspraak op het onderwijs en beleid van de opleidingen. Er wordt nauw samengewerkt met de studenten uit de OpleidingsCommissie Kamers (OC-kamer) van jouw opleiding.
Verder is er een Board of Studies van de bachelor waar twee afgevaardigde ManagementTeam studentleden in zitten. Deze studentleden vertegenwoordigen alle studentleden van de ManagementTeam’s. Zij oefenen invloed uit op beleid dat bachelorbreed gemaakt wordt.

Board of Studies Undergraduate School
Als student-lid van het Management Team (MT) van je opleiding kan je plaats nemen in de Board of Studies Undergraduate School (BoS UGS). Samen met één ander MT-lid ben jij verantwoordelijk voor de studenteninspraak in dit bestuursorgaan waar alle bachelordirecteuren in vertegenwoordigd zijn. Er worden veelal opleidingsoverstijgende beleidsstukken besproken, deze stukken hebben vaak ook gevolgen voor je eigen en de overige opleidingen.

Education Committee Graduate School
De Education Committee Graduate School (EC GS) is het raadgevende orgaan van de BoS GS. In de EC GS zitten vier studenten, waarvan twee Academische Masterstudenten en twee Research Masterstudenten. Ook hebben er vier personeelsleden zitting in de OC GS. De leden van de EC GS vertegenwoordigen alle studenten en personeelsgeleden van alle Masterprogramma’s.

Board of Studies Graduate School
De Board of Studies Graduate School is het overkoepelende bestuursorgaan voor de gehele Graduate School, dus zowel voor de Academische Masters als de Research Masters. Als student-lid van de Board of Studies Graduate School (BoS GS) praat je mee over het onderwijs en het beleid voor alle academische of research master opleidingen van de faculteit.

Faculteitsraad
De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten op de faculteit. Deze raad adviseert het facultair bestuur (decaan, twee vice-decanen, de financieel directeur en het FB-studentlid) als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit. De raad bestaat dit jaar uit 7 studenten en 7 personeelsleden. Samen verdedigen ze de belangen van de studenten en het personeel van de faculteit Sociale Wetenschappen.

FaculteitsBestuur
Het FaculteitsBestuur (FB) bestaat uit de decaan, de vice-decaan, de zakelijk directeur en één student. Deze student heeft een adviserende rol in het FB. Het FB houdt zich vooral bezig met het facultaire beleid. De faculteitsraad heeft hier weer een adviserende rol naar het FB toe. Het studentlid van het FB is vooral heel veel op de hoogte van de grote lijnen op de faculteit.

Je kunt ons bereiken via het e-mailadres studenteninspraak.fsw@uu.nl. De Parlementair Overleg Coördinatoren (Poco’s) brengen je dan in contact met het gewenste orgaan. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via 030-253 2956 of binnenlopen op de SGS-kamer (E1.46, Langeveldgebouw). Vraag naar Froukje Smits, Liesbeth Ellenbroek of Martijn Pepers

Suggesties, ideeën en of opmerkingen over deze pagina? Mail het ons!