Wat is...

…de Studenteninspraak?

Jij kan invloed hebben op je onderwijs! Op verschillende niveaus binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) zijn studenten betrokken bij beslissingen over onderwijs en onderzoek. Deze studenten hebben inspraak op het beleid dat gevoerd wordt aan deze faculteit. We denken mee en hebben een kritische blik. Op deze manier proberen we de kwaliteit van het onderwijs en bijbehorende faciliteiten te verhogen.

Op de faculteit zijn verschillende inspraakorganen actief. De organen waar de studenten actief in zijn op onze faculteit zijn als volgt:

-De OpleidingsCommissie Kamers (OC-kamers); vormen de directe schakel tussen de opleiding en de student. Loop je binnen je opleiding tegen problemen aan, neem dan contact op met de studenten in deze commissie.

-Het Managementteam studentlid (MT-lid); de student die plaatsneemt in het bestuurlijk orgaan van een opleiding. Hij of zij heeft dus directe invloed binnen het Managementteam van jou opleiding.

-De Faculteitsraad (FR); deze raad adviseert en controleert het Faculteitsbestuur. Zijn er facultaire problemen waar je tegen aan loopt? Neem dan contact op met de FR!

-Assessor; het studentlid wat plaatsneemt in het Faculteitsbestuur. Hij/zij heeft direct stemrecht binnen het Faculteitsbestuur.

-Poco’s; zij coördineren alle vergaderingen en meetingen binnen de Inspraak.

Ben je benieuwd naar meer informatie over de verschillende posities of wie welke functie bekleed? Je kunt het allemaal vinden op deze site!

 

Zelf actief worden binnen de studenteninspraak?

Je kunt ook zelf actief worden binnen de studenteninspraak. Elk jaar kunnen studenten solliciteren naar een functie binnen een inpraakorgaan. Deze sollicitaties vinden dit jaar rond maart plaats.
Een functie in de studenteninspraak is leerzaam en leuk. Je leert de faculteit, je opleiding en je docenten eens van een hele andere kant kennen. Door de discussies met docenten en medestudenten ga je bovendien op een andere manier naar het onderwijs en beleidsveranderingen kijken. En natuurlijk staat een Inspraakfunctie altijd goed op je CV. De tijdsbesteding van de functies binnen de studenteninspraak variëren van een halve tot drie dagen per week. Voor deze tijdsinvestering krijg je een financiële vergoeding.

Als je interesse hebt voor een functie binnen de studenteninspraak, neem dan contact op met de Poco’s. Wij zijn te bereiken via studenteninspraak.fsw@uu.nl. Je kunt ook bellen naar 030-253 2956 of binnen lopen bij E1.46 (Langeveldgebouw) en vraag dan naar Froukje Smits.

Suggesties, ideeën en of opmerkingen over deze pagina? Mail het ons!