ManagementTeam

UGS MT CA

Ik ben Lonneke Lindhout, 22 jaar, en derdejaars Culturele Antropologie. Ik heb altijd veel waarde gezien in het werk van de inspraak, maar helemaal toen ik afgelopen jaar in Ierland aan een universiteit studeerde waar de inspraak niet bestond of onzichtbaar was. Het is belangrijk om de stem van studenten te laten horen aan docenten en beleidsmederwerkers, dus dat zal ik dit jaar als studentlid binnen het Management Team van mijn opleiding gaan doen, en ik heb er erg veel zin in!

Als MT vertegenwoordig ik binnen de beleids -en adviesorganen van de opleiding de stem van de student. Zoals ook alle voorgaande jaren werk ik hierbij nauw samen met de opleidingscommissie en de CPI van Djembé, om een zo goed mogelijk beeld van wat er speelt bij studenten neer te kunnen zetten en vertegenwoordigen. Ik coördineer hiernaast ook het studentmentoraat en ga dit jaar met verschillende andere projecten aan de slag ten behoeve van de kwaliteit van de opleiding.

Binnen het beleid van antropologie wordt er sinds een paar jaar veel gedaan aan de begeleiding van studenten door middel van het tutoraat en het mentoraat alsook aan arbeidsmarktoriëntatie. Ik zal als MT de vakgroep hierin ondersteunen en een kort lijntje houden tussen de studenten en docenten om mogelijke knelpunten voor te zijn en/of te verbeteren. Ik zal ook een project opzetten over de waardering van de vakken van de opleiding en mogelijke opties om dit vakkenpakket uit te breiden of aan te passen. Dit project zal vallen onder een groter thema, namelijk ‘de identiteit van CA’, waar ik gedurende het hele jaar mee bezig zal zijn op verschillende manieren. Verder zullen er waarschijnlijk veel andere dingen ook op mijn pad komen, waar ik enthousiast mee aan de slag zal gaan!

Ik heb erg veel zin in dit jaar! Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, benader mij of de OC! Je kan mij altijd bereiken via l.f.j.lindhout@students.uu.nl, maar je zult me ook wel tegenkomen in de wandelgangen.

Suggesties, ideeën en of opmerkingen over deze pagina? Mail het ons!