Assessor

Beste lezers,

DSC_0850Als nieuwe assessor, het studentlid in het faculteitsbestuur Faculteit Sociale Wetenschappen, stel ik mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Yorick Koridon, 21 jaar oud en volg dit jaar mijn derde bachelorjaar van de studie Klinische Psychologie. Naast mijn interesse in de klinische kennis, volg ik ook een minor Arbeids- & Organisatiepsychologie. Komend jaar zal ik het studeren op een lager pitje zetten, om mij goed te kunnen focussen op de medezeggenschap. Naast het assessorschap houd ik ervan om gezelligheid op te zoeken bij onder anderen het Honours College en mijn studievereniging.

Afgelopen collegejaren ben ik actief bezig geweest bij vele commissies. Binnen het Honours College heb ik mij beziggehouden met de promotiecommissie en de organisatie van een Model United Nations. Ook dit jaar zal ik daar een commissie coördineren. Binnen de studievereniging heb ik de symposiumcommissie gedaan en houd ik mij tot december 2017 bezig met een enorm leuk congres. Ik ben een aantal mensen enorm dankbaar die mij hebben geattendeerd op de functie van assessor. Zonder hen had ik de kans en eer voor deze interessante functie wellicht niet gehad. Ik hoop mijn opgedane ervaring en kennis te kunnen gebruiken om het onderwijs binnen de faculteit zo goed mogelijk te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Als assessor vergader ik met diverse organen, departementen en afdelingen van de faculteit. In deze vergaderingen probeer ik voor de belangen en meningen van studenten op te komen. Daarnaast krijg ik de mogelijkheid om diverse projecten op te zetten. Dit doe ik in samenwerking met de faculteit, Inspraak en studieverenigingen. Ook daarbuiten is input van jullie natuurlijk meer dan belangrijk. Hoewel ik met veel andere medezeggenschappers vergader, vind ik het erg fijn om ook met andere studenten gedachten uit te wisselen. Ik ben heel vaak op de Uithof te vinden, meestal in Langeveld G1.38, dus wees welkom om mij op te zoeken! Anders ben ik altijd te bereiken op assessor.fsw@uu.nl.

Ik heb onwijs veel zin in komend jaar en hoop veel voor jullie te kunnen betekenen!

Met vriendelijke groet en mogelijk tot snel,

Yorick Koridon

Suggesties, ideeën en of opmerkingen over deze pagina? Mail het ons!