Faculteitsraad

FACULTEITSRAAD 2017-2018

 

 

 

Wie zijn wij en wat doen wij?
FR foto

Wij zijn (van linksboven naar rechtsonder) Marith, Britt, Jeanine, Loran, Jaap, Amber en Bram, de studenten van de Faculteitsraad 2017-2018! Allemaal studeren wij aan de prachtige Sociale Wetenschappen faculteit en wij zetten ons dit jaar in om de belangen van de studenten te behartigen en daarnaast een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Wij hebben dit jaar een aantal jaardoelen gekozen, waar wij extra aandacht aan besteden. Mocht je hier meer over wil weten of een bijdrage leveren, mag je ons hierover e-mailen. Bram (b.b.kalkman@students.uu.nl) ontfermt zich over duurzaamheid binnen FSW, Britt (b.pertijs@students.uu.nl) over arbeidsmarktoriëntatie, Jaap (jaapvanderaar@gmail.com) over promotie en bekendheid van de Inspraak en Loran (l.kostense@students.uu.nl) over het tutoraat.

Samen met de personeelsgeleding, zeven medewerkers van de faculteit die hun collega’s vertegenwoordigen, vormen wij de Faculteitsraad. Als Faculteitsraad houden wij ons bezig met het beleid rondom onderwijs en onderzoek binnen onze Faculteit Sociale Wetenschappen. Wij hebben tevens adviesrecht en instemmingsrecht op de beleidsplannen van het Faculteitsbestuur. Zo stemmen we in met de hoofdlijnen van de begroting van de faculteit en met andere zaken die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor studenten.

Zoals de naam al aangeeft, houden wij ons bezig met zaken die faculteitsbreed zijn en niet altijd zichtbaar zijn bij de opleidingen. Toch is het voor ons heel belangrijk dat wij alle studenten van FSW vertegenwoordigen; dat is waarom wij nauw samenwerken met de verschillende opleidingen. Daarnaast horen we ook graag jullie opmerkingen, vragen en suggesties! Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen! Je kunt ons per e-mail bereiken via sw-faculteitsraadstudenten@uu.nl of ons laagdrempelig een Whatsappje sturen op het nummer: 0620969237!

Meer informatie over de sollicitatieprocedure, staat onder het kopje ‘Solliciteren?’.

Suggesties, ideeën en of opmerkingen over deze pagina? Mail het ons!