OpleidingsCommissie Kamer

 

UGS OC Pedagogiek

Hoi allemaal!

Wij zijn (van links naar rechts) Sophie, Rimke en Sofie en zullen dit jaar plaatsnemen in de OpledingsCommissie Kamer (OC kamer) van Pedagogische Wetenschappen. Allereerst zullen we ons even kort aan jullie voorstellen.

Sophie is 20 jaar oud en derdejaars student Pedagogische Wetenschappen. Ze vindt het belangrijk om zich naast haar studie verder te ontwikkelen en vindt het leuk actief mee te denken en haar mening te geven over lopende zaken binnen de opleiding. Ze hoopt via de Inspraak haar steentje bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Rimke is 21 jaar en vierdejaars student Pedagogische Wetenschappen. Ze vindt het belangrijk om haar mening te geven over veel zaken en wil dit gebruiken om het onderwijs te verbeteren en meer betrokken te raken bij de opleiding. Naast de OC Kamer zal Rimke ook deelnemen in de Opleidingscommissie (OC) dit jaar. Hier praat ze mee over zaken die de faculteit aangaan.

Sofie van den Brand is 21 jaar oud en derdejaars student Pedagogische Wetenschappen. Ze wil graag een luisterend oor zijn voor studenten en kijken op welke manier iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Buiten de inspraak houdt ze van muziek maken, koken en eten.

Als OC Kamer zorgen wij voor de koppeling tussen studenten en docenten. Je kunt bij ons terecht met vragen, opmerkingen en ideeën over het onderwijs. Wij spelen deze vervolgens door naar de docenten, zodat zij daar wat mee kunnen doen en jullie inspraak krijgen in het onderwijs. Daarnaast vergaderen wij met andere organen van onze opleiding en van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). De Inspraak bestaat namelijk niet alleen uit studenten, maar ook uit enthousiaste docenten die meer voor ons onderwijs aan de FSW willen betekenen.
Gedurende het jaar kun je ons tegenkomen in colleges, jaarvertegenwoordigersbijeenkomsten en werkgroepen. Daar zullen we jullie mening vragen over een cursus, zodat wij die informatie kunnen gebruiken voor het evalueren van een cursus. De uitkomsten van een evaluatie worden aan de cursuscoördinator en de docenten van de cursus teruggekoppeld met als doel de cursus te verbeteren en de goede eigenschappen in ieder geval te behouden. Ook op deze manier heb je als student dus inspraak op je studie en kunnen wij met z’n allen zorgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs binnen onze opleiding!

We hopen komend jaar veel voor jullie te kunnen betekenen, dus horen wij het graag als jullie vragen, ideeën en/of opmerkingen hebben! We zijn bereikbaar via dit adres: oc.ped@uu.nl. Like ons ook op Facebook (https://www.facebook.com/InspraakPedagogiek/), dan krijg je de nieuwste veranderingen en nieuwtjes meteen mee.

We wensen je nog een succesvol studiejaar toe!

Groetjes,

Sophie, Rimke en Sofie

Suggesties, ideeën en of opmerkingen over deze pagina? Mail het ons!