OC UGS

De OC UGS

De Opleidingscommissie Undergraduate School, of te wel de OC UGS, is een orgaan binnen de medezeggenschap van de FSW. De commissie bestaat uit een student en een docent uit de opleidingskamers. Samen adviseren zij gevraagd en ongevraagd de Board of Studies (BoS) over alles wat er speelt op facultair niveau, denk hierbij aan de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs. Eens in de zes weken komt de commissie bij elkaar om samen te kijken naar waar het goed gaat, maar vooral naar waar het beter kan. Dit gebeurt in combinatie met intensief overleg met de afzonderlijke opleidingskamers, zo kunnen zowel studenten als docenten dingen die breder spelen dan hun opleiding aankaarten. Momenteel spelen onderwerpen zoals de (mate van) internationalisering, vorm van cursusevaluaties en inzet van digitalisering binnen de faculteit, waar de commissie bovenop zit. Mocht jij ideeën hebben over één van deze onderwerpen of wil je iets aankaarten op facultair niveau, geef dit dan aan bij de Opleidingscommissie (OC) van jouw kamer, zodat wij dit voor jou (en andere studenten) kunnen meenemen!

Leden OC UGS 2017-2018

Algemene Sociale Wetenschappen

Michelle van der Horst (vicevoorzitter, student) & Tobias Stark (docent)

Culturele antropologie

Jet Klaver (student) & Marie Louise Glebbeek (docent)

Onderwijswetenschappen/ALPO

Marlou Meulenberg (student) & Casper Hulshof (docent)

Pedagogische Wetenschappen

Rimke Peeters (student) & Helen Vossen (docent)

Psychologie

Marieke Rooze (student) & Leon Kenemans (voorzitter, docent)

Sociologie

Sophie Opdam (student) & Rense Corten (docent)

Naast deze leden zitten Yorick Koridon (student-lid Faculteitsbestuur), Gusta Bouwman (studieadviseur), Peter Lugtig (Methoden & Statistiek), Susan te Pas (vice-decaan), Jaap Meeuwissen (jr. beleidsmedewerker) en Anne Hamburger (beleidsmedewerker) bij de vergaderingen.

Suggesties, ideeën en of opmerkingen over deze pagina? Mail het ons!