Enquete Informatievoorziening FR

Lees jij alle mails van de Universiteit? Of zou je liever informatie die jíj belangrijk vindt (denk aan stage-vacatures of het Master Event) via een ander kanaal ontvangen? De studentgeleding van de Faculteitsraad wil de informatievoorziening naar de student verbeteren en daar hebben zij jouw mening voor nodig! Je kunt hen helpen door de volgende enquête in te vullen: http://www.thesistools.com/web/?id=520979
Heel erg bedankt!

Disabled.