Update FR raadsvergadering 13 december 2016

Afgelopen dinsdag was het weer tijd voor de raadsvergadering van December. Nadat we maandagavond in het Parlo een training hebben gehad over de OER, was het aan ons de taak om in de raad de eerste vragen en opmerkingen te plaatsen over de concept OER. Onderwerpen die hierbij aanbod kwamen waren onder andere cursusevaluaties die op dit moment wel of niet juist teruggekoppeld worden, en de ingangscriteria voor de research masters rechtvaardig zijn. Daarnaast kregen wij tijdens de raad een presentatie van Remko van de Kamp, de Career Officer van FSW, die de leiding heeft over Career Service bij onze faculteit. Kritische vragen werden gesteld over de samenwerking met de studievereniging en het nut van deze service van de universiteit. Al met al was dit weer een volle maar interessante raadsvergadering. Mochten er nog vragen zijn of is jou iets opgevallen aan de concept OER? Mail ons dan gerust op sw-faculteitsraadstudenten@uu.nl.

Disabled.