Update FR raadsvergadering 15 november 2016

Afgelopen dinsdag was al weer de derde raadsvergadering van dit collegejaar. Afgelopen weken heeft de Student-geleding in samenwerking met de Personeels-geleding een adviesstuk geschreven aan het Faculteitsbestuur over het Facultair Strategisch Plan (het fSP). Dit plan geeft aan waar het Faculteitsbestuur in samenwerking met de faculteit de komende vier jaar naar toe wilt streven. Als Faculteitsraad hebben wij hier gezamenlijk ons advies over uitgesproken. Met name de onderwerpen internationalisering en het belang van kwalitatief goed onderwijs kwamen in dit adviesstuk ter sprake. Tijdens de raadsvergadering heeft de decaan, Werner Raub, zijn dank voor het uitgebreide advies uitgesproken en toegelicht dat zij hier zeker gebruik van zullen maken. Daarnaast sprak hij ook zijn dank uit voor de input die het Faculteitsbestuur van studenten heeft gekregen tijdens het afgelopen Parlo.
Naast het fSP kwam Maarten van der Smagt vertellen over zijn Teaching Fellows Project waar gekeken wordt naar de internationale minoren die onze faculteit gaat verzorgen. Het doel is om in 2018 vanuit iedere bacheloropleiding een internationale minor aan te kunnen bieden.

Wil je meer weten over het fSP, ons adviesstuk of internationale minoren? Kijk dan de notulen van de raadsvergadering terug of stuur een mailtje naar sw-faculteitsraadstudenten@uu.nl.

Disabled.