Brainstorm Faculteitsraad 24 oktober

Beste Insprakers,

Eén van de speerpunten van de studentgeleding van de Faculteitsraad dit jaar is Arbeidsmarktoriëntatie en het tutoraat. De Faculteitsraad is al een aantal weken bezig met het kijken naar de knelpunten en oplossingen daarvoor, maar kan input van verschillende betrokkenen en ervaringen daarbij goed gebruiken. Daarom nodigt de Faculteitsraad jullie bij dezen van harte uit om met hen over deze onderwerpen te brainstormen op woensdag 24 oktober van 15:30 uur tot 17:30 uur. De brainstorm zal plaatsvinden in de faculteitskamer (Langeveld E3.14).

Met vriendelijke groet,
Namens de S-geleding van de FR 2018-2019

Disabled.