Faculteitsraad (FR)

Functie

Als student-lid van de faculteitsraad geef je maandelijks advies aan het bestuur van de faculteit (FB) over allerlei zaken die spelen binnen de faculteit. Je werkt samen met zes andere studenten en zeven personeelsleden: de personeelsgeleding. Als faculteitsraadslid heb je een signalerende en controlerende functie ten opzichte van het FB. Daarnaast kenmerkt de Faculteitsraad zich door een open, constructieve en vooral proactieve rol in de samenwerking met het FB. Om deze rol uit te kunnen voeren lees je stukken over het beleid en de regelingen van deze faculteit om vervolgens advies en feedback te geven in het belang van studenten. Je blijft bovendien op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen binnen het onderwijs die spelen binnen de faculteit door nauw contact te onderhouden met andere insprakers en de universiteitsraad. Verder is het mogelijk om als team projecten op te zetten en deze tijdens de raadsvergaderingen (maar juist ook daarbuiten) aan het FB en de faculteit te presenteren. Je kunt hierbij denken aan een project over verbetering van het tutoraat of meer aandacht voor arbeidsmarktoriëntatie.

Wat verwachten wij

Je kunt goed samenwerken, bent assertief en schroomt niet om je mening te delen. Je hebt overtuigingskracht en durft door te vragen. Je bent niet uit het veld te slaan door grote hoeveelheden leeswerk en leest deze door een kritische doch constructieve bril. Je signaleert knelpunten en problemen binnen de faculteit en hebt ideeën om deze op te lossen. Verder heb je een actieve houding en neem je zelf initiatief om dingen op te pakken. Je bent gemotiveerd om je ongeveer 12 uur in de week een jaar lang bezig te houden met de beleidsvoering in de faculteit. Je vindt het leuk om samen met de overige raadsleden een standpunt te bepalen en om deze onderbouwd en overtuigend over te brengen.
Ervaring in de medezeggenschap, in studentbesturen of in commissies is nuttig maar geen vereiste.

Wat bieden wij

Een jaar waarin je op het hoogste niveau adviseert over het reilen en zeilen van de faculteit. Intensieve samenwerking met zowel medestudenten als personeelsleden. Je zult meer inzicht krijgen in de manier waarop het beleid van de faculteit tot stand komt en de structuren achter het onderwijs beter leren begrijpen. Daarnaast is er veel ruimte om projecten op te zetten, waarin jouw visie over het onderwijs naar voren komt. Je leert in een raadsjaar op hoog niveau te vergaderen en om goed onderbouwd advies uit te brengen. Je krijgt inzicht in de ontwikkelingen binnen het Hoger Onderwijs, de Universiteit Utrecht en de faculteit en weet hierin het studentbelang te herkennen. Tegenover je werkzaamheden binnen de medezeggenschap, waar je ongeveer 12 uur per week mee bezig bent, stelt de faculteit een beurs van ongeveer €280 per maand (dit bedrag wordt jaarlijks universitair vastgesteld).

 

Herken jij jezelf in het geschetste profiel en vind je het uitdagend om op een inhoudelijke manier zinvolle praktijkervaring op te doen? Mail dan naar sw-faculteitsraadstudenten@uu.nl voor meer informatie.

Suggesties, ideeën en of opmerkingen over deze pagina? Mail het ons!