Inspraakorganen

Je kunt ons bereiken via het e-mailadres studenteninspraak.fsw@uu.nlDe Parlementair Overleg Coördinatoren (Poco’s) brengen je dan in contact met het gewenste orgaan. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via 030-253 2956 of binnenlopen op de SGS-kamer (E1.46, Langeveldgebouw). Vraag naar Martijn Martens of Derek te Veldhuis.

Klik op het organogram om deze volledig te kunnen bekijken.

fsw-organogram

 Bachelors (Undergraduate School):

OpeidingsCommissie Kamers

Op het niveau van je eigen bacheloropleiding kan je plaatsnemen in de OpleidingsCommissie Kamer (OC-Kamer); een adviserend en evaluerend orgaan met stemrecht voor opleidingsgerelateerde zaken. Samen met twee of drie andere studenten praat je mee over het onderwijs, cursusevaluaties, tentamens en nog veel meer zaken die betrekking hebben op jouw opleiding.

Er zijn OpleidingsCommissie Kamers voor alle opleidingen binnen onze faculteit.

OpleidingsCommissie Undergraduate School:

Het overkoepelende orgaan de OpleidingsCommissie Undergraduate School (OC UGS), bestaat uit een OC-Kamer student-lid van elke studie die de studentleden vertegenwoordigt. De OC UGS adviseert tevens de Board of Studies van de Undergraduate School.

Managementteams
Iedere opleiding wordt aangestuurd door een eigen Managementteam (MT). Het MT is verantwoordelijk voor het beleid van de opleiding. Als je in een MT zit, heb je inspraak op het onderwijs en beleid van de opleidingen. Er wordt nauw samengewerkt met de studenten uit de OpleidingsCommissie Kamers (OC-kamer) aan verbeteringen aan de hand van cursusevaluaties.
Verder is er een Board of Studies van de bachelor waar twee afgevaardigde ManagementTeam student-leden in zitten.

Board of Studies Undergraduate School

Als student-lid van het Management Team (MT) van je opleiding kan je plaats nemen in de Board of Studies Undergraduate School (BoS UGS). Samen met één ander MT-lid ben jij verantwoordelijk voor de studenteninspraak in dit orgaan waar alle bachelordirecteuren in vertegenwoordigd zijn. Er worden veelal opleidingsoverstijgende beleidsstukken besproken, deze stukken hebben vaak ook gevolgen voor zowel je eigen als overige opleidingen.

Masters (Graduate School):

Education Committee Graduate School
De Education Committee Graduate School (EC GS) is het adviserende orgaan van de BoS GS. In de EC GS zitten vier studenten, waarvan twee Academische Masterstudenten en twee Research Masterstudenten. Ook hebben er vier personeelsleden zitting in de EC GS. De leden van de EC GS vertegenwoordigen alle studenten van de Masterprogramma’s.

Board of Studies Graduate School
De Board of Studies Graduate School is het bestuursorgaan voor de gehele Graduate School, dus zowel voor de Academische Masters als de Research Masters. Als student-lid van de Board of Studies Graduate School (BoS GS) praat je mee over het onderwijs en het beleid voor alle academische en research masteropleidingen van de faculteit.

Overkoepelend:

Faculteitsraad
De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten op de faculteit. Deze raad adviseert het facultair bestuur (decaan, twee vice-decanen, de financieel directeur en het FB-studentlid) als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit. De raad bestaat dit jaar uit 7 studenten en 7 personeelsleden. Samen verdedigen ze de belangen van de studenten en het personeel van de faculteit Sociale Wetenschappen. In het collegejaar 2017-2018 zijn voor het eerst sinds 15 jaar weer verkiezingen georganiseerd voor de Faculteitsraad. Dit om de mening van studenten van de FSW zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij de Faculteitsraad.

FaculteitsBestuur + Assessor
Het FaculteitsBestuur (FB) bestaat uit de decaan, de vice-decaan, de zakelijk directeur en één student (de Assessor). Deze student heeft een adviserende rol in het FB. Het FB houdt zich vooral bezig met het facultaire beleid. Het studentlid (Assessor) is de connectie tussen de bestuursleden van het FB en de studenten van de FSW.

Suggesties, ideeën en of opmerkingen over deze pagina? Mail het ons!