Assessor

GetImage

 

Beste lezer,

Het faculteitsbestuur heeft mij benoemd tot assessor Faculteit Sociale Wetenschappen voor het aankomende collegejaar. Deze functie houdt in dat ik als enig student-lid tot het faculteitsbestuur behoor en voor de belangen en meningen van studenten probeer op te komen. Hierbij stel ik mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Merlijn Zuiderwijk, ik ben 21 jaar en ik heb afgelopen jaar mijn bachelor sociologie afgerond. Naast het vervullen van de functie als assessor zal ik het komende jaar de minor Bestuurs-en Organisatiewetenschappen volgen aan onze universiteit. Ik kijk er dan ook erg naar uit om mijn theoretische kennis toe te kunnen passen tijdens het vervullen van mijn functie. Daarnaast heb ik in mijn studieloopbaan een uitwisseling naar Keulen (Universität zu Köln) en Singapore (National University of Singapore) mogen meemaken. De opgedane kennis en inzichten tijdens deze ervaringen zullen van pas kunnen komen tijdens de veelvuldige ontwikkelingen omtrent internationalisatie die onze universiteit momenteel doormaakt.

Als assessor vergader ik met diverse organen, departementen en afdelingen van de faculteit. Zo vergader ik met andere medezeggenschappers over onderwerpen die zowel universiteit breed, faculteit breed als discipline breed kunnen zijn. Daarnaast krijg ik de mogelijkheid om in samenwerking met de Inspraak, studieverenigingen en de faculteit diverse projecten op te zetten. Ook daarbuiten is de input van jullie essentieel. Als ik niet aan het vergaderen ben dan ben ik wel op de universiteit te vinden in het Sjoerd Groenman of het Langeveld gebouw. Schroom dus niet om mij eens aan te spreken met een vraag of een mail te sturen naar assessor.fsw@uu.nl.

Ik verheug me erg op het komende jaar als assessor en hoop velen van jullie te mogen treffen!

Met vriendelijke groet en mogelijk tot snel,

Merlijn Zuiderwijk

 

Suggesties, ideeën en of opmerkingen over deze pagina? Mail het ons!