OC UGS

De OC UGS

De Opleidingscommissie Undergraduate School, of te wel de OC UGS, is een orgaan binnen de medezeggenschap van de FSW. De commissie bestaat uit een student en een docent uit de opleidingskamers. Samen adviseren zij gevraagd en ongevraagd de Board of Studies (BoS) over alles wat er speelt op facultair niveau, denk hierbij aan de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs. Eens in de zes weken komt de commissie bij elkaar om samen te kijken naar waar het goed gaat, maar vooral naar waar het beter kan. Dit gebeurt in combinatie met intensief overleg met de afzonderlijke opleidingskamers, zo kunnen zowel studenten als docenten dingen die breder spelen dan hun opleiding aankaarten. Momenteel spelen onderwerpen zoals de (mate van) internationalisering, vorm van cursusevaluaties en inzet van digitalisering binnen de faculteit, waar de commissie bovenop zit. Mocht jij ideeën hebben over één van deze onderwerpen of wil je iets aankaarten op facultair niveau, geef dit dan aan bij de Opleidingscommissie (OC) van jouw kamer, zodat wij dit voor jou (en andere studenten) kunnen meenemen!

Studentleden OC UGS 2018-2019

Culturele antropologie

Yvette Koning

Onderwijswetenschappen/ALPO

Jeroen Rou

Pedagogische Wetenschappen

Daniël van den Heuvel

Psychologie

Fleur Tielbeke

Sociologie

Anneloes Krul

 

Suggesties, ideeën en of opmerkingen over deze pagina? Mail het ons!